Letni popis vodomerov

Vse porabnike pitne vode javnega vodovoda v občini Tržič, s katerim upravlja Komunala Tržič d.o.o., obveščamo, da se je popis vodomerov že pričel.

Uporabniki odštevalnih vodomerov so le-te dolžni odčitati sami in v roku popisa sporočiti stanje – najkasneje do srede, 24. oktobra 2018.