Neprimerno odlaganje odpadkov

Spoštovani.

Kljub temu, da velika večina občanov Tržiča posveča pozornost pravilnemu ločevanju odpadkov, smo na žalost še vedno priča neprimernemu odlaganju. Prejšnji teden so tako naši zaposleni v zabojniku za mešane komunalne odpadke na pokopališču v Križah - že drugič! - videli precej žalosten prizor z neznosnimi vonjavami:

Prav tako je neznanec prejšnji teden v neokrnjeno naravo pod Korošico pripeljal odpadke, ki bi jih sicer lahko BREZPLAČNO pripeljal in pravilno odložil na zbirni center v Kovor. Odpadke so naši zaposleni odpeljali in tako ne kazijo več izgleda narave. Zahvaljujemo se vsem, ki odpadke (katerih povzročitelji smo prav vsi) pravilno ločujejo in odlagajo in vljudno naprošamo tiste, ki tega ne delajo, naj pomislijo na naše zanamce, ki bodo veseli, če se bodo lahko gibali po svežem zraku in čisti naravi.