Postavitev dodatnih uličnih zbiralnikov odpadne električne in elektronske opreme

Spoštovani občani.

Obveščamo vas, da smo postavili še dva ulična zbiralnika za odpadno električno in elektronsko opremo, in sicer Na logu in na Kranjski cesti. Vabimo vas, da tovrstne odpadke skrbno ločujete.

V tem trenutku tako najdete ulične zbiralnike na naslednjih lokacijah:

 • parkirišče pri Občini Tržič - pri eko otoku
 • Bistrica pri Tržiču – parkirišče pri nekdanjem zelenjavarju
 • Pristava – parkirišče pri nekdanji upravni stavbi Komunale Tržič
 • Pot na Zali rovt - čez most desno pri obstoječem eko otoku
 • Kovor – Glavna cesta 14 (pod trgovino)
 • Zbirni center Kovor
 • Dolina – izobraževalno središče
 • Leše – pri avtobusnem postajališču
 • Podljubelj – pri gasilnem domu
 • Na Logu – na avtobusnem postajališču
 • Kranjska cesta – na avtobusnem postajališču