Pred 1. novembrom

Spoštovani občani.

Pred prihajajočim praznikom, dnevom spomina na mrtve, opažamo povečan obisk naših pokopališč z namenom urejanja grobov. Na pokopališčih v Tržiču, Kovorju in Križah smo zato postavili nekaj dodatnih zabojnikov za mešane komunalne odpadke, odpadne sveče in biološko razgradljive odpadke.

Posebej opozarjamo na naslednje spremembe:

- v Tržiču smo postavili 5m3 zabojnik za biološko razgradljive odpadke pod stavbo stari Kajnar (spodnji vhod na pokopališče)

- zabojniki v Kovorju so trenutno prestavljeni na območje znotraj pokopališča (ob ograji Telekomove antene)

- v Križah smo dodali 5 m3 zabojnik za biološko razgradljive odpadke

Vse obiskovalce v želji po lepem izgledu pokopališč vabimo k vestnemu ločevanju odpadkov. Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujemo.