Zaposlovanje

Komunala Tržič razpisuje prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas 6...

10. Okt 2018

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

VODOVODNI INSTALATER

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za...

13. Sep 2018

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

VOZNIK  - VZDRŽEVALEC KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CČN

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi...

1. Aug 2018