Komunalni delavec

Komunala Tržič razpisuje prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Poskusna doba traja 1 mesec.

Od kandidata pričakujemo:

- končano osnovno šolo
- vozniški izpit B kategorije
- pripravljenost za delo tudi izven rednega delovnega časa

Delovne izkušnje niso potrebne.

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

- ročno čiščenje cest, pločnikov in drugih javnih površin (parki, tržnica, zbirni center, pokopališča)
- čiščenje in urejanje cestnega odvodnjavanja, peskolovov, usedalnikov in propustov
- urejanje obcestnih zelenic in bankin
- praznjenje, čiščenje in pranje koškov za smeti
- intervencijska dela na cestah in drugih javnih površinah ob neurjih in zimskem vzdrževanju
- praznjenje posod za gospodinjske odpadke, ki so nameščene ob vozni poti smetarskega vozila
- pospravilo eventuelno raztresenih odpadkov
- pomoč vozniku pri manevriranju in vzvratnih vožnjah

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do 17. oktobra 2018, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.