Cenik

Cenik - main

Cenik OSKRBE Z VODO POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR BREZ DDV
Vodarina (cena v  EUR / m3) 0,4802 0,4322
     
Omrežnina vodooskrba (mesečno)    

DN ≤ 20

6,4159 4,6271

20 < DN < 40

19,2476 13,8814

40 ≤ DN < 50

64,1586 46,2712

50 ≤ DN < 65

96,2379 69,4068

65 ≤ DN < 80

192,4758 138,8135

80 ≤ DN < 100

320,7930 231,3559

100 ≤ DN < 150

641,5859 462,7118

150 ≤ DN

1.283,1719 925,4236

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik ODVAJANJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV SUBVENCIONIRANA CENA V EUR BREZ DDV
Odvajanje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,3028 0,2422
     
Omrežnina odvajanje (mesečno)    

DN ≤ 20

6,9918 4,3202

20 < DN < 40

20,9753 12,9606

40 ≤ DN < 50

69,9177 43,2021

50 ≤ DN < 65

104,8766 64,8033

65 ≤ DN < 80

209,7532 129,6065

80 ≤ DN < 100

349,5887 216,0109

100 ≤ DN < 150

699,1774 432,0217

150 ≤ DN

1.398,3547 864,0434
     
okoljska dajatev (odpadna voda) - 100 % (cena v EUR brez DDV)   0,5282
okoljska dajatev (odpadna voda) - 10 % (cena v EUR brez DDV)   0,0528

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik ČIŠČENJA ODPADNE VODE POLNA CENA V EUR brez DDV CENA V EUR Z DDV
Čiščenje komunalne odpadne vode (cena v  EUR / m3) 0,4183 0,4580
     
Omrežnina čiščenje (mesečno)    

DN ≤ 20

2,8482 3,1188

20 < DN < 40

8,5445 9,3562

40 ≤ DN < 50

28,4818 31,1876

50 ≤ DN < 65

42,7226 46,7812

65 ≤ DN < 80

85,4453 93,5626

80 ≤ DN < 100

142,4088 155,9376

100 ≤ DN < 150

284,8175 311,8752

150 ≤ DN

569,6351 623,7504
     
Storitve, vezane na greznice in MKČN (cena v  EUR / m3) 0,3745 0,4101

Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017).

Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.

Cene so brez DDV in se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik RAVNANJA Z ODPADKI EUR brez DDV EUR z DDV
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1181 0,1293
cena javne infrastrukture 0,0081 0,0089
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (cena na kg)    
cena storitve 0,2454 0,2687
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,1110 0,1215
Odlaganje preostanka komunalnih odpadkov (cena na kg)    
cena storitve 0,0443 0,0485
cena javne infrastrukture 0,0409 0,0448
Cenik - prikaz glede na velikost zabojnika    
Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju    
Cene so pripravljene skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012).    
Navedene cene je dne 17. 12. 2015 potrdil Občinski svet Občine Tržič.    
Cene se uporabljajo za opravljene storitve od 01. 01. 2016 dalje.    
Najem zabojnikov za odpadke (cena na mesec)    
80 in 120 l 0,51 0,62
240 l 0,65 0,79
660 l 4,79 5,84
1100 l 5,43 6,62
nakup ključavnice za zabojnik (cena na kos) 25,00 30,50
montaža ključavnice na zabojnik (cena na kos) 8,56 10,44
izdelava dodatnega ključa za ključavnice zabojnikov 5,00 6,10
najem 5 m3 zabojnika (cena na dan brez prevoza) 13,62 16,62
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENIK RAVNANJA Z ODPADKI - PRIREDITVE EUR brez DDV EUR z DDV
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 240 l (cena na kom) 11,7938 12,9142
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 660 l (cena na kom) 32,4328 35,5139
Ravnanje z odpadki - prireditve - zabojnik 1100 l (cena na kom) 54,0546 59,1898
Najem zabojnika (cena na dan) 5,43 6,62

 

 

 

 

Cenik se uporablja od 01. 01. 2016 dalje.

Cenik pogrebnih storitev   EUR brez DDV
Prevzem pokojnika in kremacija    

Ureditev, položitev pokojnika v krsto, dvig in prenos pokojnika
s kraja smrti (v normalnem stanju), krsta s kremacijo in kremacija

  363,75
Pogrebna svečanost - žarni pokop (nova grobna enota) I. del (DDV 9,5%)    

Uporaba poslovilne vežice in prostora za svojce, žarna niša 1/1,

izkop in zasip žarnega groba

  296,40
Pogrebna svečanost - žarni pokop (nova grobna enota) II. del (DDV 22%)    

Uporaba vozička za cvetje in ozvočenja, ureditev dokumentacije za pokojnika,

osmrtnica (3x), nagrobno obeležje (križ)

  70,91
Žarni pokop na nedeljo in dela proste dni po zakonu - pogreb. svečanost I. del (DDV 9,5%)   372,61
Žarni pokop na nedeljo in dela proste dni po zakonu - pogreb. svečanost II. del (DDV 22%)   70,91
Žarni pokop na soboto - pogreb. svečanost I. del (DDV 9,5%)   334,51
Žarni pokop na soboto - pogreb. svečanost II. del (DDV 22%)   70,91
Pogrebna svečanost - žarni pokop (obstoječa grobna enota) I. del (DDV 9,5%)    
Uporaba poslovilne vežice in prostora za svojce, odkrivanje in zasip žarnega groba   260,78
Pogrebna svečanost - žarni pokop (obstoječa grobna enota) II. del (DDV 22%)      
Uporaba vozička za cvetje in ozvočenja, ureditev dokumentacije za pokojnika, osmrtnica (3x)   48,41
Žarni pokop na nedeljo in dela proste dni po zakonu - pogreb. svečanost I. del (DDV 9,5%)   336,99
Žarni pokop na nedeljo in dela proste dni po zakonu - pogreb. svečanost II. del (DDV 22%)   48,41
Žarni pokop na soboto - pogreb. svečanost I. del (DDV 9,5%)   298,88
Žarni pokop na soboto - pogreb. svečanost II. del (DDV 22%)   48,41
Pogrebna svečanost - raztros pepela I. del (DDV 9,5%)    
Uporaba poslovilne vežice in prostora za svojce, raztros pepela   172,84
Pogrebna svečanost - raztros pepela II. del (DDV 22%)    
Ureditev dokumentacije za pokojnika in spominskega obeležja, osmrtnica (3x)   67,99
Prevzem pokojnika in delo s pokojnikom (klasični pokop)    
Ureditev, položitev pokojnika v krsto, dvig in prenos pokojnika
s kraja smrti (v normalnem stanju), krsta, pregrinjalo, copati, križ-krsta
  302,59
Prevzem pokojnika in delo s pokojnikom (otrok)    
Ureditev, položitev pokojnika v krsto, dvig in prenos pokojnika
s kraja smrti (v normalnem stanju), krsta, pregrinjalo, copati, križ-krsta
  220,10
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto (nova grobna enota) I. del (DDV 9,5%)    

Uporaba poslovilne vežice, prostora za svojce, vozička za krsto, priprava in dekoracija krste,

pvc vreča, izkop in zasip poglobljenega groba

  547,44
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto (nova grobna enota) II. del (DDV 22%)    

Uporaba vozička za cvetje in ozvočenja, ureditev dokumentacije za pokojnika,

osmrtnica (3x), nagrobno obeležje (križ)

  70,91
Klasični pokop na nedeljo in dela proste dneve po zakonu - pogrebna svečanost I. del (DDV 9,5%)   756,89
Klasični pokop na nedeljo in dela proste dneve po zakonu - pogrebna svečanost II. del (DDV 22%)   70,91
Klasični pokop na soboto - pogrebna svečanost I. del (DDV 9,5%)   595,63
Klasični pokop na soboto - pogrebna svečanost II. del (DDV 22%)   70,91
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto (obstoječa grobna enota) I. del (DDV 9,5%)    

Uporaba poslovilne vežice, prostora za svojce, vozička za krsto, priprava in dekoracija krste,

pvc vreča, izkop in zasip normalnega groba

  522,51
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto (obstoječa grobna enota) II. del (DDV 22%)    
Uporaba vozička za cvetje in ozvočenja, ureditev dokumentacije za pokojnika, osmrtnica (3x)   48,41
Klasični pokop na nedeljo in dela proste dneve po zakonu - pogrebna svečanost I. del (DDV 9,5%)   615,89
Klasični pokop na nedeljo in dela proste dneve po zakonu - pogrebna svečanost II. del (DDV 22%)   48,41
Klasični pokop na soboto - pogrebna svečanost I. del (DDV 9,5%)   570,70
Klasični pokop na soboto - pogrebna svečanost II. del (DDV 22%)   48,41
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto (otrok) I. del (DDV 9,5%)    

Uporaba poslovilne vežice, prostora za svojce, vozička za krsto, priprava in dekoracija krste, pvc vreča, izkop in zasip otroškega groba

  462,38
Pogrebna svečanost - klasični pokop s krsto (otrok) II. del (DDV 22%)    

Uporaba vozička za cvetje in ozvočenja, ureditev dokumentacije za pokojnika,

osmrtnica (3x), nagrobno obeležje (križ)

  70,91
Klasični pokop na nedeljo in dela proste dneve po zakonu - pogrebna svečanost I. del (DDV 9,5%)   484,09
Klasični pokop na nedeljo in dela proste dneve po zakonu - pogrebna svečanost II. del (DDV 22%)   70,91
Klasični pokop na soboto - pogrebna svečanost I. del (DDV 9,5%)   473,23
Klasični pokop na soboto - pogrebna svečanost II. del (DDV 22%)   70,91
Storitve na domu    
Najem dekoracije za sobo na domu (cena na dan)   25,04
Postavitev in demontaža dekoracije na domu (cena na uro)   18,39
Doplačilo storitev - izredni dogodki    
Ureditev pokojnika (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija)   25,95
Položitev pokojnika v krsto (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija)   22,49
Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija)   19,04
Uporaba prenosne krste (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija)   12,52
Uporaba transortne vreče (nasilna smrt, nalezljiva bolezen, obdukcija)   8,35
Čakalne ure - voznik (cena na uro)   15,56
Čakalne ure - spremljevalec (cena na uro)   13,82
Grobarska dela pri ekshumaciji (cena na uro)   34,23
Nadzor grobarskih del pri ekshumaciji (cena na uro)   18,39
Storitve za druge pogrebne službe    
Žara - prevzem v rednem delovnem času (pon - pet 7.00 - 15.00)   20,00
Žara - prevzem izven rednega delovnega časa (pon - pet od 15.00 dalje)   25,00
Žara - prevzem izven rednega delovnega časa (sobota)   30,00
Žara - prevzem izven rednega delovnega časa (nedelja in prazniki)   35,00
Krsta - prevzem v rednem delovnem času (pon - pet 7.00 - 15.00)   50,00
Krsta - prevzem izven rednega delovnega časa (pon - pet od 15.00 dalje)   60,00
Krsta - prevzem izven rednega delovnega časa (sobota)   70,00
Krsta - prevzem izven rednega delovnega časa (nedelja in prazniki)   80,00
Lokalni prevoz - do 10 km (cena na uro)   17,11
Prevoz nad 10 km (cena na km)   0,81
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb   50,00
Izdelava soglasja za postavitev spomenika   6,26
Pristojbina za novo enoto   83,46
Pristojbina za obstoječo grobno enoto (upošteva se 50 % popust na ceno pristojbine za novo enoto)    
Prepis enote na drugega najemnika   35,72
Razne druge režijske storitve (cena na uro)   14,90
Doplačilo za:    
krsta po izbiri in veljavnem ceniku opreme    
žarna niša 1/2, 1/3, 1/4 po izbiri in veljavnem ceniku opreme    
okrasna žara po izbiri    
kremacija po izrednem naročilu, zdravniška komisija, delo s pokojnikom, graviranje žare po predhodnem dogovoru z naročnikom  

 

 

Storitve, ki so razdeljene na I. in II. del zaradi različnih stopenj DDV, so vsebinsko povezane storitve in se jih upošteva kot enotni paket.

Strošek prevoza pokojnika se od 1. 1. 2014 ne zaračunava v primeru, da je:

- imel pokojnik stalno prebivališče v občini Tržič,

- prevzem pokojnika na kraju smrti opravila Komunala Tržič d.o.o.,

- pokop opravljen v občini Tržič.

Manipulativni stroški - 5 % na tuje storitve (druga pogrebna podjetja) in prevzem pri drugih pogrebnih službah izven občine Tržič.

Cene so v EUR in brez DDV.

 

Cenik se uporablja od 1. 1. 2014 dalje.

  EUR brez DDV EUR z DDV
Enojni žarni grob (cena/mesec) 1,2818 1,5638
Enojni grob (cena/mesec) 1,9228 2,3458
Dvojni grob (cena/mesec) 3,8455 4,6915
Enojni grob ob zidu (cena/mesec) 2,0533 2,5050
Dvojni grob ob zidu (cena/mesec) 4,1588 5,0737
Dvojni grob + dodatna enota (cena/mesec) 5,7683 7,0373
Dvojni grob + dodatna enota ob zidu (cena/mesec) 6,2121 7,5788
Dvojni grob + 2 dodatni enoti (cena/mesec) 8,2916 10,1158
Grobnica (cena/mesec) 7,7999 9,5159
     
Pristojbina za novo enoto 83,46 101,82
Pristojbina za žarni grob 56,33 68,72
Pristojbina za žarno nišo 31,71 38,69
Prepis enote na drugega lastnika 35,72 43,58

Cene so bile potrjene na Občinskem svetu 1. 12. 1999 in se uporabljajo od 1. 1. 2000 dalje.

Spremenjene stopnje DDV se uporabljajo od 1. 7. 2013 dalje.

Cenik storitev vezanih na tržni prostor Tržič EUR brez DDV EUR z DDV
Letna rezervacija in najem s klopjo 313,27 382,19
Letna rezervacija klopi 67,20 81,98
Uporaba tržnega prostora za postavitev lastne stojnice za prodajo m2/dnevno 2,19 2,67
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo domačega sadja in drugih prehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 7,01 8,55
Pristojbina za tipske klopi - za prodajo izdelkov domače obrti in drugih neprehrambenih artiklov - 1 klop/dnevno 12,87 15,70
Uporaba senčnikov s stojalom 2,98 3,64

Cene za letni najem veljajo od 1. 1. 2009.

Cene za dnevni najem je potrdil Občinski svet Občine Tržič dne 27. 12. 2000 in se uporabljajo od 1. 1. 2001.

Cene s spremenjenimi stopnjami DDV se uporabljajo za opravljene storitve od 1. 7. 2013 dalje.