Kakovost in usmerjenost k uporabnikom

Poslanstvo

Naša osnovna naloga je občanom Tržiča zagotavljati celovite storitve vseh segmentov komunalne dejavnosti za kvalitetno življenje v našem kraju. Uresničujemo jo z zagotavljanjem osnovnih naravnih življenjskih dobrin in paleto storitev, ki sovpadajo s skrbjo za varovanje narave in čistega okolja.

Pri tem skrbno pazimo na pravično porazdelitev stroškov med uporabniki naših storitev, ki morajo biti najnižji ob optimalnem obsegu ponujenih storitev.
 

Vizija

Vizija vodstva podjetja je postati moderno podjetje, ki občanom omogoča čim enostavnejše reševanje nalog, ki zadevajo komunalne dejavnosti. Z najmodernejšimi orodji želimo zagotavljati oskrbo z osnovno življenjsko naravno dobrino – vodo v najvišji možni kvaliteti vse dni v letu.
 

Vrednote

Hitrost in fleksibilnost
Delavnost, sposobnost, znanje, inovativnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo hitri pri reševanju vsakodnevnih nalog.
S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo različne življenjske in zakonodajne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi novimi izzivi – ne glede na zahtevnost in kompleksnost naloge. Z dodelanimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja naših partnerjev.

Kreativnost in učinkovitost
Prava pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki sodelavce motivira k ustvarjalnosti in inovativnosti. S tem krepimo ekipni duh, ki je predpogoj za ustvarjalnost in spopadanje z vedno novimi izzivi.
Naloge, ki nam jih nalagajo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času. Od tod naš slogan: "Vse, kar počnemo, velja!"

Partnerstvo in zaupanje
V Komunali Tržič gradimo dobre medsebojne odnose in gojimo sproščen in spoštljiv odnos med sodelavci ter do naših partnerjev: kupcev, dobaviteljev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Zavedamo se, da je šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.