Na kakšen način vaše podjetje obvešča občane o ustreznosti pitne vode?

O ukrepih prekuhavanja vas obveščamo preko sredstev javnega obveščanja: lokalni radio Radio Gorenc, regijski center za obveščanje (112),  spletna stran podjetja, FB profil, brezplačno SMS obveščanje ali obveščanje preko elektronske pošte.

Javne zavode in obrate s prehrambeno dejavnostjo v takšnih primerih obveščamo neposredno preko elektronske pošte ali telefonsko ali preko SMS sporočil.

Kategorija: