Kontakti

Splošne informacije
Metka Žumer
Tel. št. 04 5971 300
e-naslov: info@komunala-trzic.si, metka.zumer@komunala-trzic.si

Dežurne službe

Pogrebna služba 031 503 871
Vodovod 041 737 092
Ceste 051 319 690
Fekalnik 051 323 806

Direktorica
Vesna Jekovec
e-naslov: vesna.jekovec@komunala-trzic.si

Vodja gospodarskih javnih služb                         
Tina Božič
Tel. št. 04 5971 300
e-naslov: tina.bozic@komunala-trzic.si          

Vodja gospodarskih javnih služb vzdrževanja cest, javnih površin in objektov
Jure Zadnikar
Tel. št. 04 5971 300
e-naslov: jure.zadnikar@komunala-trzic.si

Vodovod

Boris Bizjak
Mob. št. 051 312 237
e-naslov: vodovod@komunala-trzic.si

Odpadki
Špela Razinger
Tel. št. 04 5971 327
e-naslov: odpadki@komunala-trzic.si

Centralna čistilna naprava
Mitja Zupan
Mob. št. 041 721 576
e-naslov: ccn-trzic@komunala-trzic.si

Kanalizacija
Zlatko Koštić
Tel. št. 04 5971 309
e-naslov: kanalizacija@komunala-trzic.si

Pokopališka, pogrebna dejavnost
Jan Cerovski
Tel. št. 04 5971 330
e-naslov: pogrebna@komunala-trzic.si

Kataster, soglasja
Marko Meglič
Tel. št. 04 5971 312
e-naslov: soglasja@komunala-trzic.si 

Ceste, javne površine
Jože Rupnik
Mob. št. 051 389 628
e-naslov: ceste@komunala-trzic.si

Tehnične službe, avtopark
Tomaž Razinger
Mob. št. 031 688 223
e-naslov: tehnicna-sluzba@komunala-trzic.si

Javne površine in objekti 
e-naslov: javne-povrsine@komunala-trzic.si

Finance, računovodstvo in splošne zadeve

Mateja Borštnar
Tel. št. 04 5971 300
e-naslov: mateja.borstnar@komunala-trzic.si

Obračun komunalnih storitev (prijave, odjave, stanja vodomera)
Mateja Šerc
Tel. št. 04 5971 304
e-naslov: obracun@komunala-trzic.si

Blagajna, izdaja splošnih računov, izvršbe
Špela Prestor Markun
Tel. št. 04 5971 321
e-naslov: spela.prestor@komunala-trzic.si, izvrsbe@komunala-trzic.si

Javna naročila, saldakonti in plačila
Jana Čebašek
Tel. št. 04 5971 316
e-naslov: jana.cebasek@komunala-trzic.si, placila@komunala-trzic.si

Zbirni center odpadkov Kovor

e-naslov: zbirni-center@komunala-trzic.si
Tel. št. 04 5971 345

Recepcija Gorenjske plaže

e-naslov: gorenjska-plaza@komunala-trzic.si
Tel. št. 0820 57666