Pogrebne storitve

Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe pokojnika. Smrt se prijavi v matičnem uradu, v kraju, kjer je oseba umrla.

Prijavi smrti je potrebno priložiti zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki je smrt ugotovil. S tem se na matičnem uradu pridobi izpisek iz matične knjige umrlih (mrliški list).

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Če pokojnik umre v bolnišnici ali v domu upokojencev, dobijo svojci obvestilo (običajno telegram ali telefonski klic).
Smrt matičarju matičnega območja, kjer je nastopila smrt, lahko prijavi pogrebna služba. Svojci pokličejo ali obiščejo sprejemno pisarno pogrebne službe in uredijo vse potrebno za pogreb, upepelitev ali prevoz v drug kraj. Svojci naj s seboj prinesejo zdravstveno kartico, identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list) pokojne/ga.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, turistično gostinskem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu (UE) prijaviti zavod, v katerem je oseba umrla.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Mrliški preglednik ali zdravnik  (nujna medicinska pomoč, dežurni zdravnik lokalne zdravstvene organizacije – tel. št. 04 59 82 210 ali 112) po opravljenem pregledu izda zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, s katerim se nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.

Svojci pokojnika o opravljenem pregledu pokličejo ali obiščejo sprejemno pisarno pogrebne službe Komunale Tržič in uredijo vse potrebno za pogreb, upepelitev ali prevoz v drug kraj. Svojci naj s seboj prinesejo zdravstveno kartico, identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list) pokojne/ga.

Pogrebna služba Komunale Tržič lahko v okviru opravljanja pogrebne dejavnosti in organiziranja pogrebne slovesnosti za pokojnika poskrbi tudi za prijavo smrti na matičnem uradu.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si