Vodooskrba

O ukrepih prekuhavanja vas obveščamo preko sredstev javnega obveščanja: lokalni radio Radio Gorenc, spletna stran podjetja, FB profil, brezplačno SMS obveščanje ali obveščanje preko elektronske pošte.

Javne zavode in obrate s prehrambeno dejavnostjo v takšnih primerih obveščamo neposredno preko elektronske pošte ali telefonsko ali preko SMS sporočil.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

V času počitnic, praznikov in daljših odsotnostih je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Zato se pogosto zgodi, da so tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato pripravil navodila, kako je potrebno ravnati v takih primerih:

 • Pred začetkom novega šolskega leta ali pred vsako daljšo odsotnostjo in neuporabo pitne vode je potrebno poskrbeti za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Priporočljivo ga je izpirati 15 minut, v sunkih s turbulentnim tokom. Lastniki javnega objekta naj o izpiranju vodijo evidenco (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje).
 • V primeru posegov na internem omrežju je priporočljiva izvedba dezinfekcije (več na spodnji povezavi Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja).
 • Voda naj na pipah vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti oz. toliko časa, da se temperatura vode ustali. Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja).

Podrobnejša navodila sledijo na spodnjih povezavah:

Izpiranje vodovodnega omrežja v individualnih objektih oziroma gospodinjstvih

 • Intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja je priporočeno tudi za individualna odjemna mesta.
 • Vsa priporočila, navodila in mnenja, ki jih je pripravil NIJZ, kakor tudi ostale informacije so objavljene na spletni strani: www.nijz.si, pod rubriko področja dela, moje okolje, voda, pitna voda - za strokovno javnost.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

V primeru mikrobiološkega onesnaženja pitne vode se najpogosteje kot prvi ukrep priporoča prekuhavanje vode, ki je namenjena uporabi za pitje, kuhanje in pripravo hrane. Ukrep velja vse do ureditve ustreznih postopkov priprave vode oziroma odprave vzrokov neskladnosti.

Povzetek postopka prekuhavanja vode: 

 • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 • Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.
 • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.
 • Vodo hranimo v hladilniku.
 • Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si

Podajamo podatek o skupni trdoti v °N za večje vodovodne sisteme v občini Tržič:

 • Črni gozd 8,5

 • Žegnani studenec 10,4

 • Mestni 18,3

 • Brezje 12,2

 • Preska 9,2

Niste dobili zadostnih informacij? Pišite nam na
info@komunala-trzic.si