Ravnanje z odpadki

V podjetju izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. Poleg rednega odvoza odpadkov gospodinjstev in pravnih oseb ter vzdrževanja in praznjenja ekoloških otokov, v dveh časovnih obdobjih izvajamo tudi odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

Upravljavka ravnanja z odpadki: Špela Razinger, tel. št. 04 5971 327, e-naslov: odpadki@komunala-trzic.si